English
活動/公告

首頁 │ 公告專區 │ 最新消息/公告

【公告】台灣進口包裹實名制5/16/2020如期實施2020-05-12

 親愛的客戶,

 

台灣進口包裹實名制財政部關務署516日如期實施。

 

相關報導內容-

https://udn.com/news/story/7243/4556053

成岳國際物流  Posted on 2020-05-12
Copyright © Super Parcel Express Services Co.,Ltd. All Rights Reserved.